• Trang chủ
  • Em hãy viết một bài thuyết trình tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội
storage/uploads/em-hay-viet-mot-bai-thuyet-trinh-tuyen-truyen-ve-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi_1

Em hãy viết một bài thuyết trình tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội

Câu hỏi: Em hãy viết một bài thuyết trình tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội

Lời giải:

Bầu cử Quốc hội là Cuộc bầu cử có ý nghĩa trọng đại đối với nhân dân Việt Nam:

– Cuộc bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân thực hiện cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước địa phương.

– Cuộc bầu cử thể hiện bản chất dân chủ của chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta, tính nhân dân sâu sắc của Nhà nước ta thông qua mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhân dân với Nhà nước mà việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trực tiếp biểu hiện.

  Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thể hiện bản chất dân chủ của Nhà nước ta, được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín,:

  Nguyên tắc bỏ phiếu:

+ Tương ứng với mỗi cấp hội đồng nhân dân, mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.

+ Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào thùng phiếu.

+ Tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà các nơi này không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

+ Không ai được xem khi cử tri viết phiếu bầu, kể cả thành viên tổ bầu cử.

+ Cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác nếu viết hỏng.

+ Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri khi cử tri bỏ phiếu xong.

+ Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu.

  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công sẽ là một thắng lợi của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Để góp phần vào thắng lợi đó cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phải ra sức chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử, nhất là thực hiện tốt quyền của công dân, bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân./.

>>> Xem đầy đủ: Soạn Kinh tế Pháp luật 10 Bài 12: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tìm hiểu về Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Bầu cử Quốc hội là gì?

Bầu cử Quốc hội là Cuộc bầu cử có ý nghĩa trọng đại đối với nhân dân Việt Nam

Bầu cử đại biểu Quốc hội là hoạt động chính trị liên quan đến việc hình thành cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội, cử tri trực tiếp tham gia bỏ phiếu bầu ra đại biểu mà mình tín nhiệm vào Quốc hội. Việc bầu cử được tiến hành khi kết thúc nhiệm kì của Quốc hội. Theo quy định của Hiến pháp 1992 và pháp luật hiện hành, nhiệm kì của Quốc hội là 5 năm.

Các công đoạn chính của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội ở Việt Nam

Cứ 5 năm một lần, toàn thể cử tri của Việt Nam lại đi bầu Quốc hội và Hội đồng nhân dân khóa mới vào cùng một ngày, nhưng theo những quy trình phức tạp và độc lập tương đối với nhau. Mặc dù vậy, có thể coi quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội là quy trình bầu cử điển hình. Quy trình bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở các cấp về cơ bản cũng bao gồm các công đoạn giống quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội, chỉ khác là ở quy mô nhỏ hơn. Dưới đây trình bày những công đoạn chính của một cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội ở Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Mục đích của việc bầu cử quốc hội

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được Quốc hội quyết định tổ chức vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 trên phạm vi cả nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mục đích của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm bầu ra đại diện cho nhân dân tại Quốc hội – cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, các đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Thông qua cuộc bầu cử sẽ góp phần tạo sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng trong các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Cuộc bầu cử này còn nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2021.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, GDCD 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết