• Trang chủ
  • Em hãy nêu vị trí và chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước. Phân biệt chức năng của Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân
storage/uploads/em-hay-neu-vi-tri-va-chuc-nang-cua-vien-kiem-sat-nhan-dan-trong-bo-may-nha-nuoc-phan-biet-chuc-nang-cua-toa-an-nhan-dan-va-vien-kiem-sat-nhan-dan_1

Em hãy nêu vị trí và chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước. Phân biệt chức năng của Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân

Câu hỏi: Em hãy nêu vị trí và chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước. Phân biệt chức năng của Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân

Lời giải:

* Viện Kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước có vị trí và chức năng: 

 – Viện Kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

 – Viện Kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Em hãy nêu vị trí và chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước. Phân biệt chức năng của Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân

* Phân biệt chức năng của Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân:

a) Viện Kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước có vị trí và chức năng: 

 – Viện Kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

 – Viện Kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

b) Phân biệt chức năng của Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân:

 

Tòa án nhân dân

Viện Kiểm sát nhân dân

Vị trí

Là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Chức năng

Có nhiệm vụ bảo vệ công lí, bảo vệ quyên con người, quyền công dân, bảo vệ chê độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân Có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất

>>> Xem đầy đủ: Soạn Kinh tế Pháp luật 10 Bài 12: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, GDCD 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết