• Trang chủ
  • Em hãy nêu vị trí và chức năng của Toà án nhân dân trong bộ máy nhà nước. Theo em, tổ chức Toà án nhân dân bao gồm những cấp nào?
storage/uploads/em-hay-neu-vi-tri-va-chuc-nang-cua-toa-an-nhan-dan-trong-bo-may-nha-nuoc-theo-em-to-chuc-toa-an-nhan-dan-bao-gom-nhung-cap-nao_1

Em hãy nêu vị trí và chức năng của Toà án nhân dân trong bộ máy nhà nước. Theo em, tổ chức Toà án nhân dân bao gồm những cấp nào?

Câu hỏi: Em hãy nêu vị trí và chức năng của Toà án nhân dân trong bộ máy nhà nước. Theo em, tổ chức Toà án nhân dân bao gồm những cấp nào?

Lời giải:

* Vị trí và chức năng của Toà án nhân dân trong bộ máy nhà nước: 

 – Toà án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.

 – Toà án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lí, bảo vệ quyên con người, quyền công dân, bảo vệ chê độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

* Tổ chức Toà án nhân dân bao gồm những cấp:  

Em hãy nêu vị trí và chức năng của Toà án nhân dân trong bộ máy nhà nước. Theo em, tổ chức Toà án nhân dân bao gồm những cấp nào?

 – Tòa án nhân dân tối cao.

 – Các Tòa án khác do luật định.

>>> Xem thêm: Soạn Kinh tế Pháp luật 10 Bài 12: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, GDCD 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết