• Trang chủ
  • Em hãy lập kế hoạch và tổ chức một buổi toạ đàm về vai trò của tín dụng đối với việc hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương nơi em sinh sống
storage/uploads/em-hay-lap-ke-hoach-va-to-chuc-mot-buoi-toa-dam-ve-vai-tro-cua-tin-dung-doi-voi-viec-ho-tro-hoc-tap-cho-hoc-sinh-co-hoan-canh-kho-khan-o-dia-phuong-noi-em-sinh-song_1

Em hãy lập kế hoạch và tổ chức một buổi toạ đàm về vai trò của tín dụng đối với việc hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương nơi em sinh sống

Câu hỏi: Em hãy lập kế hoạch và tổ chức một buổi toạ đàm về vai trò của tín dụng đối với việc hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương nơi em sinh sống

Câu trả lời chính xác nhất: 

Phần I. Phần mở đầu của buổi tọa đàm

– Nếu mục đích của buổi tọa đàm: để mọi người hiểu rõ hơn về hoạt động tín dụng, hổ trợ học sinh khó khăn các vấn đề về vai vốn ở địa phương

– Giới thiệu đại biểu

– Nêu nội dung chính của buổi tọa đàm

Phần II. Nội dung chi tiết

– Đề dẫn của chủ toạ:

+ Phổ biến thông tin về tín dụng là gì? Các hình thức tín dụng.

+ Cung cấp thông tin tín dụng, các tổ chức tín dụng để người dân vai vốn.

+ Cung cấp thông tin về “tín dụng đen”, giúp người dân tranh xa hình thức “tín dụng đen”.

– Nội dung thứ nhất: Thực trạng học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương nơi em sinh sống.

– Nội dung thứ 2: vai trò của tín dụng đối với việc hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương nơi em sinh sống.

– Nội dung thứ 3: Đại biểu phát biểu ý kiến

Phần III. Tổng kết

– Đặt và trả lời các câu hỏi giải đáp thắc mắc.

– Kết luận buổi tọa đàm.

Để giúp các bạn hiểu hơn về tín dụng, THPT Trịnh Hoài Đức đã mang tới những kiến thức mở rộng sau đây. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Tín dụng là gì?

Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Tín dụng ra đời, tồn tại qua nhiều hình thái kinh tế – xã hội. Quan hệ tín dụng được phát sinh ngay từ thời kỳ chế độ công xã nguyên thủy bắt đầu tan rã. Khi chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất xuất hiện, cũng là đồng thời xuất hiện quan hệ trao đổi hàng hóa. Thời kỳ này, tín dụng được thực hiện dưới hình thức vay mượn bằng hiện vật – hàng hóa. Xuất hiện sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất, làm cho xã hội có sự phân hóa: giàu, nghèo, người nắm quyền lực, người không có gì….

2. Phân loại tín dụng

Em hãy lập kế hoạch và tổ chức một buổi toạ đàm về vai trò của tín dụng đối với việc hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương nơi em sinh sống

– Căn cứ vào thời hạn tín dụng, tín dụng được chia thành:

+ Tín dụng ngắn hạn

– Là loại tín dụng có thời hạn không quá 12 tháng, thường được dùng để cho vay bổ sung vốn lưu động của các doanh nghiệp và nhu cầu thanh toán cho sinh hoạt cá nhân.

+ Tín dụng trung hạn

Là loại tín dụng có thời hạn trên 12 tháng đến 60 tháng, dùng để cho vay vốn mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kĩ thuật, mở rộng và xây dựng các công trình qui mô nhỏ của các doanh nghiệp và cho vay xây dựng nhà ở hoặc mua sắm hàng tiêu dùng có giá trị lớn của cá nhân.

+ Tín dụng dài hạn

– Là loại tín dụng có thời hạn trên 60 tháng, được sử dụng để cho vay dự án đầu tư xây dựng mới, cải tiến và mở rộng sản xuất có qui mô lớn.

– Căn cứ vào đối tượng tín dụng:

+ Tín dụng vốn lưu động: Là loại tín dụng được dùng để hình thành vốn lưu động của các tổ chức kinh doanh.

+ Và tín dụng vốn cố định: Là loại tín dụng dùng để hình thành tài

– Căn cứ vào tính chất đảm bảo của các khoản cho vay, có các loại tín dụng sau:

+ Tín dụng có bảo đảm: là loại hình tín dụng mà các khoản cho vay phát ra đều có tài sản tương đương thế chấp, có các hình thức như: cầm cố, thế chấp, chiết khấu và bảo lãnh.

+ Tín dụng không có bảo đảm: là loại hình tín dụng mà các khoản cho vay phát ra không cần tài sản thế chấp mà chỉ dựa vào tín chấp. Loại hình này thường được áp dụng với khách hàng truyền thống, có quan hệ lâu dài và sòng phẳng với ngân hàng, khách hàng này phải có tình hình tài chính lành mạnh và có uy tín đối với ngân hàng như trả nợ đầy đủ, đúng hạn cả gốc lẫn lãi, có dự án sản xuất kinh doanh khả thi, có khả năng hoàn trả nợ…

3. Lập kế hoạch và tổ chức một buổi toạ đàm về vai trò của tín dụng đối với việc hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương nơi em sinh sống.

Em hãy lập kế hoạch và tổ chức một buổi toạ đàm về vai trò của tín dụng đối với việc hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương nơi em sinh sống

Phần I. Phần mở đầu của buổi tọa đàm

– Nếu mục đích của buổi tọa đàm: để mọi người hiểu rõ hơn về hoạt động tín dụng, hổ trợ học sinh khó khăn các vấn đề về vai vốn ở địa phương

– Giới thiệu đại biểu

– Nêu nội dung chính của buổi tọa đàm

Phần II. Nội dung chi tiết

– Đề dẫn của chủ toạ:

+ Phổ biến thông tin về tín dụng là gì? Các hình thức tín dụng.

+ Cung cấp thông tin tín dụng, các tổ chức tín dụng để người dân vai vốn.

+ Cung cấp thông tin về “tín dụng đen”, giúp người dân tranh xa hình thức “tín dụng đen”.

– Nội dung thứ nhất: Thực trạng học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương nơi em sinh sống.

– Nội dung thứ 2: vai trò của tín dụng đối với việc hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương nơi em sinh sống.

– Nội dung thứ 3: Đại biểu phát biểu ý kiến

Phần III. Tổng kết

– Đặt và trả lời các câu hỏi giải đáp thắc mắc.

– Kết luận buổi tọa đàm.

——————————–

Trên đây THPT Trịnh Hoài Đức đã mang tới cho các bạn phần trả lời chính xác nhất cho câu hỏi Em hãy lập kế hoạch và tổ chức một buổi toạ đàm về vai trò của tín dụng đối với việc hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương nơi em sinh sống. Hi vọng cùng với một số kiến thức liên quan tới tín dụng sẽ giúp các bạn mở rộng được hành trang tri thức của mình. 

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, GDCD 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết