• Trang chủ
  • Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi: Cá Basa là một loại thuỷ sản được nhiều người tiêu dùng ưa thích, một vài năm gần đây, do điều kiện sản xuất bất lợi, sản lượng cá giảm
storage/uploads/em-hay-doc-truong-hop-sau-va-tra-loi-cau-hoi-ca-basa-la-mot-loai-thuy-san-duoc-nhieu-nguoi-tieu-dung-ua-thich-mot-vai-nam-gan-day-do-dieu-kien-san-xuat-bat-loi-san-luong-ca-giam_1

Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi: Cá Basa là một loại thuỷ sản được nhiều người tiêu dùng ưa thích, một vài năm gần đây, do điều kiện sản xuất bất lợi, sản lượng cá giảm

Câu hỏi: Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi

Cá Basa là một loại thuỷ sản được nhiều người tiêu dùng ưa thích. Một vài năm gần đây, do điều kiện sản xuất bất lợi, sản lượng cá giảm làm giá cá Basa trên thị trường tăng cao. Do giá tăng, nhiêu người tiêu dùng có xu hướng chuyển dần sang dùng sản phẩm thuỷ sản khác để thay thế. Nhu cầu tiêu dùng cá Basa giảm sút trên thị trường trong một khoảng thời gian đã làm giảm giá sản phẩm này. Giá cả giảm, lợi nhuận thấp khiến người nuôi cá Basa cân nhắc chuyển vốn sang sản xuất sản phẩm khác. Trong khi đó, giá cá Basa giảm dần lại có thể kéo người tiêu dùng quay trở lại mua sản phẩm. Theo thời gian, tác động qua lại giữa các chủ thể kinh tế đã tự phát xác định giá cả sản phẩm cá Basa ở mỗi thời điểm trên thị trường.

a) Em hãy kể tên các chủ thể kinh tế có liên quan trong trường hợp nêu bên. Các chủ thể đó có ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào trên thị trường?

b) Theo em, lựa chọn của các chủ thể kinh tế chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào? Khi có sự thay đổi các lựa chọn của các chủ thể kinh tế, yếu tố gì của thị trường sẽ thay đổi theo?

Lời giải:

a) – Các chủ thể kinh tế: người tiêu dùng cá basa, người tiêu dùng các loại thủy sản khác, người nuôi cá basa.

– Các chủ thể có ảnh hưởng lẫn nhau trên thị trường, cụ thể:

+ Điều kiện sản xuất bất lợi, sản lượng cá giảm làm giá cá Basa trên thị trường tăng cao -> Nhiều người tiêu dùng có xu hướng chuyển dân sang dùng sản phẩm thuỷ sản khác để thay thế -> Giá cả giảm, lợi nhuận thấp khiến người nuôi cá Basa cân nhắc chuyên vốn sang sản xuất sản phẩm khác.

+ Giá cá Basa giảm dần -> Người tiêu dùng quay trở lại mua sản phẩm.

+ Theo thời gian, tác động qua lại giữa các chủ thể kinh tế đã tự phát xác định giá cả sản phẩm cá Basa ở mỗi thời điểm trên thị trường.

b) – Lựa chọn của các chủ thể kinh tế chịu ảnh hưởng của những yếu tố là:

+ Điều kiện sản xuất.

+ Năng lực sản xuất.

+ Sự thay đổi của khối lượng, cơ cấu sản xuất sản phẩm.

+ Giá cả của sản phẩm.

– Khi có sự thay đổi các lựa chọn của các chủ thể kinh tế, yếu tố như giá cả, khối lượng, cơ cấu sản xuất, tiêu dùng của thị trường sẽ thay đổi theo.

Cá Basa là một loại thuỷ sản được nhiều người tiêu dùng ưa thích

* Cơ chế thị trường là gì?

Theo nhiều quan điểm hiện nay thì cơ chế thị trường là tổng thể các yếu tố cung, cầu, giá cả và thị trường cùng các mối quan hệ cơ bản vận động dưới sự điều tiết của các quy luật thị trường trong môi trường cạnh tranh nhằm mục tiêu duy nhất là lợi nhuận.

Theo quan điểm của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX thì cơ chế thị trường là cơ chế tự điều tiết nền kinh tế hàng hoá do sự tác động của các quy luật kinh tế vốn có của nó, cơ chế đó giải quyết ba vấn đề cơ bản của tổ chức kinh tế là cái gì, như thế nào và cho ai. Cơ chế thị trường bao gồm các yếu tố cơ bản là cung, cầu và giá cả hàng hoá.

Hoặc quan điểm khác cho rằng cơ chế thị trường là quá trình tương tác lẫn nhau giữa các chủ thể (hoạt động) kinh tế trong việc hình thành giá cả, phân phối tài nguyên, xác định khối lượng và cơ cấu sản xuất.

* Sự vận động của cơ chế thị trường

Thị trường dù nghĩ theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp đều cần phải vận động theo cơ chế thị trường, có như vậy, mới phân bổ được nguồn lực hiểu quả, thúc đẩy sản xuất, trao đổi hàng hóa.

Ta thấy, “ cơ chế” là cách thức vận hành hoạt động của một bộ máy, hay một tổ chức. Các yếu tố trong bộ máy, tổ chức đó, hoạt động theo những quy tắc nhất định. Cơ chế thị trường là hệ thống các quan hệ kinh tế mang đặc tính tự điều chỉnh các cân đối của nền kinh tế theo yêu cầu của các quy luật kinh tế

>>>Xem toàn bộ: Soạn Kinh tế Pháp luật 10 Bài 4: Cơ chế thị trường

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, GDCD 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết