• Trang chủ
  • Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi: Ngày 13/11/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
storage/uploads/em-hay-doc-thong-tin-va-tra-loi-cau-hoi-ngay-13-11-2021-quoc-hoi-da-thong-qua-nghi-quyet-so-34-2021-qh15-ve-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2022_1

Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi: Ngày 13/11/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Câu hỏi: Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi

Ngày 13/11/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó:

 

Lời giải:

a) – Ngân sách nhà nước bao gồm những khoản:

+ Tổng thu ngân sách nhà nước.

+ Tổng chi ngân sách nhà nước.

+ Bội chi ngân sách nhà nước

– Hệ thống ngân sách nhà nước gồm những bộ phận:

+ Ngân sách Trung ương.

+ Ngân sách địa phương.

b) Ngân sách nhà nước được thực hiện trong thời gian nhất định, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định (thường là 1 năm).

c) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định ngân sách nhà nước là Quốc hội.

d) Ngân sách nhà nước được sử dụng nhằm mục đích: đảm bảo về mặt tài chính cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước vì lợi ích chung của quốc gia.

 Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi

* Khái niệm ngân sách 

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đước dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. 

Ngân sách địa phương là các khoản thu NSNN phân cấp cho địa phương được hưởng, các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách địa phương và các khoản chi NSNN thuộc nhiệm vụ chi của cấp địa phương.

* Đặc điểm của ngân sách nhà nước

Thứ nhất: Ngân sách nhà nước là một kế hoạch tài chính khổng lồ nhất cần được quốc hội biểu quyết và thông qua trước khi thi hành.

Thứ hai: Ngân sách nhà nước không phải là một bản kế hoạch tài chính thuần quý mà còn là một đạo luật.

Thứ ba: Ngân sách nhà nước là kế hoạch tài chính của toàn thể quốc gia, được trao cho chính phủ tổ chức thực hiện nhưng phải đặt dưới sự giám sát của Quốc hội.

Thứ tư: Ngân sách nhà nước được thiết lập và thực thi hoàn toàn vì mục tiêu mưu cầu lợi ích chung cho toàn thể quốc gia, không phân biệt người thụ hưởng các lợi ích chung cho toàn thể quốc gia, không phân biệt người thụ hưởng các lợi ích đó là ai, thuộc thành phần kinh tế nào hay đẳng cấp xã hội nào.

Thứ năm: Ngân sách nhà nước luôn phản ánh mối tương quan giữa quyền lập pháp và quyền hành pháp trong quá trình xây dựng và thực hiện ngân sách.

>>>Xem toàn bộ: Soạn Kinh tế Pháp luật 10 Bài 5: Ngân sách nhà nước

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, GDCD 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết