• Trang chủ
  • Em hãy đọc những thông tin sau và trả lời câu hỏi: Thông tin 1. Hiến pháp năm 2013 quy định về nghĩa vụ nộp thuế như sau
storage/uploads/em-hay-doc-nhung-thong-tin-sau-va-tra-loi-cau-hoi-thong-tin-1-hien-phap-nam-2013-quy-dinh-ve-nghia-vu-nop-thue-nhu-sau_1

Em hãy đọc những thông tin sau và trả lời câu hỏi: Thông tin 1. Hiến pháp năm 2013 quy định về nghĩa vụ nộp thuế như sau

Câu hỏi: Em hãy đọc những thông tin sau và trả lời câu hỏi

Thông tin 1. Hiến pháp năm 2013 quy định về nghĩa vụ nộp thuế như sau:

  Điều 47. Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định.

Thông tin 2. Luật Quản lí thuế số 38/2019/QH14 quy định về người nộp thuế như sau:

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người nộp thuế bao gồm:

a) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

b) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước,

c) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế.

Thông tin 3. Theo số liệu công bô của Tổng cục Thuê, tổng thu ngân sách nhà nước của 11 tháng năm 2021 do cơ quan Thuế quản lí ước đạt 1 180 nghìn tỉ đồng, bằng 105,1% so với dự toán pháp lệnh,… Trong đó, số thu từ thuế, phí nội địa ước đạt 900 567 tỉ đồng, bằng 102,1 % so với dự toán.

(Theo Trang thông tin điện từ của Tổng cục Thuế, ngày 06/12/2021) 

a) Theo quy định của pháp luật, việc nộp thuế của công dân là tự nguyện hay bắt buộc?

b) Những chủ thể nào phải nộp thuế?

c) Từ những phân tích trên, em hiểu thế nào là thuế?

Em hãy đọc những thông tin sau và trả lời câu hỏi

Lời giải: 

a) Theo em, thuế có tính chất : là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc.

b) Những chủ thể phải nộp thuế là: Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân.

c) Từ những phân tích trên, em hiểu: thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế.

>>>Xem toàn bộ: Soạn Kinh tế Pháp luật 10 Bài 6: Thuế

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, GDCD 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết