• Trang chủ
  • Em hãy cho biết vị trí và chức năng của Chính phủ trong bộ máy nhà nước. Những cơ quan nào có quyền giám sát các hoạt động của Chính phủ?
storage/uploads/em-hay-cho-biet-vi-tri-va-chuc-nang-cua-chinh-phu-trong-bo-may-nha-nuoc-nhung-co-quan-nao-co-quyen-giam-sat-cac-hoat-dong-cua-chinh-phu_1

Em hãy cho biết vị trí và chức năng của Chính phủ trong bộ máy nhà nước. Những cơ quan nào có quyền giám sát các hoạt động của Chính phủ?

Câu hỏi: Em hãy cho biết vị trí và chức năng của Chính phủ trong bộ máy nhà nước. Những cơ quan nào có quyền giám sát các hoạt động của Chính phủ?

Lời giải:

Vị trí và chức năng của Chính phủ trong bộ máy nhà nước là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Những cơ quan có quyền giám sát các hoạt động của Chính phủ Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Em hãy cho biết vị trí và chức năng của Chính phủ trong bộ máy nhà nước. Những cơ quan nào có quyền giám sát các hoạt động của Chính phủ?

 – Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội.

 – Chính phủ báo cáo công tác trước Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

>>> Xem thêm: Soạn Kinh tế Pháp luật 10 Bài 12: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, GDCD 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết