• Trang chủ
  • Em hãy cho biết những nhận định sau là đúng hay sai. Vì sao?Thuế là khoản thu không mang tính bắt buộc đối với các tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân.
storage/uploads/em-hay-cho-biet-nhung-nhan-dinh-sau-la-dung-hay-sai-vi-saothue-la-khoan-thu-khong-mang-tinh-bat-buoc-doi-voi-cac-to-chuc-ho-gia-dinh-ho-kinh-doanh-ca-nhan_1

Em hãy cho biết những nhận định sau là đúng hay sai. Vì sao?Thuế là khoản thu không mang tính bắt buộc đối với các tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân.

Câu hỏi: Em hãy cho biết những nhận định sau là đúng hay sai. Vì sao?

A. Thuế là khoản thu không mang tính bắt buộc đối với các tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân.

B. Thuế là khoản tiền mà Nhà nước vay của tổ chức, hộ gia đỉnh, hộ kinh doanh, cá nhân.

C. Thuế là một khoản thu mang tính bắt buộc đối với tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân.

Lời giải:

– Nhận định A sai vì: Thuế là một khoản thu mang tính bắt buộc đối với tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội.

Em hãy cho biết những nhận định sau là đúng hay sai. Vì sao?

– Nhận định B sai vì: Thuế là khoản tiền mà Nhà nước thu của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân.

– Nhận định C đúng. Thuế là một khoản thu mang tính bắt buộc đối với tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân.

>>>Xem toàn bộ: Soạn Kinh tế Pháp luật 10 Bài 6: Thuế

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, GDCD 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết