• Trang chủ
  • Dựa vào thông tin trong mục 1 và hình 2.1, trình bày phương pháp kí hiệu (đối tượng, hình thức và khả năng thể hiện)?
storage/uploads/dua-vao-thong-tin-trong-muc-1-va-hinh-21-trinh-bay-phuong-phap-ki-hieu-doi-tuong-hinh-thuc-va-kha-nang-the-hien_1

Dựa vào thông tin trong mục 1 và hình 2.1, trình bày phương pháp kí hiệu (đối tượng, hình thức và khả năng thể hiện)?

Câu hỏi: Dựa vào thông tin trong mục 1 và hình 2.1, trình bày phương pháp kí hiệu (đối tượng, hình thức và khả năng thể hiện)?

Lời giải:

Dựa vào thông tin trong mục 1 và hình 2.1, trình bày phương pháp kí hiệu (đối tượng, hình thức và khả năng thể hiện)?

– Đối tượng phân bố ở các điểm cụ thể như đỉnh núi, các mỏ,… và chủ yếu tập trung tại phần diện tích nhỏ, không thể biểu hiện trên bản đồ theo tỉ lệ như nhà máy, điểm dân cư, trường học,…

– Hình thức đặt đúng vào vị trí đối tượng trên bản đồ và sử dụng các dạng kí hiệu khác nhau

– Khả năng thể hiện được ở nhiều mặt như: chất lượng, số lượng, cấu trúc và sự phát triển của đối tượng qua hình dạng, màu sắc, kích thước,… của kí hiệu.

>>> Xem đầy đủ: Soạn Địa 10 Bài 2: Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ 

Tham khảo kiến thức về Phương pháp ký hiệu

a. Đối tượng biểu hiện

Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể. Những ký hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ.

b. Các dạng ký hiệu

–        Ký hiệu hình học

–        Ký hiệu chữ

–        Ký hiệu tượng hình

c. Khả năng biểu hiện

–        Vị trí phân bố của đối tượng

–        Số lượng của đối tượng

–        Chất lượng của đối tượng

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết