• Trang chủ
  • Dựa vào hình 13.4 hãy trình bày nguồn gốc xuất phát, hướng di chuyển của các dòng biển nóng và dòng biển lạnh
storage/uploads/dua-vao-hinh-134-hay-trinh-bay-nguon-goc-xuat-phat-huong-di-chuyen-cua-cac-dong-bien-nong-va-dong-bien-lanh_1

Dựa vào hình 13.4 hãy trình bày nguồn gốc xuất phát, hướng di chuyển của các dòng biển nóng và dòng biển lạnh

Câu hỏi: Dựa vào hình 13.4 hãy trình bày nguồn gốc xuất phát, hướng di chuyển của các dòng biển nóng và dòng biển lạnh.

Dựa vào hình 13.4 hãy trình bày nguồn gốc xuất phát, hướng di chuyển của các dòng biển nóng và dòng biển lạnh

Trả lời

– Nguồn gốc xuất phát của các dòng biển (hải lưu):

+ Dòng biển nóng: xuất phát từ vùng vĩ độ thấp chảy về vùng vĩ độ cao.

+ Dòng biển lạnh: xuất phát từ vùng vĩ độ cao chảy về vùng vĩ độ thấp.

– Hướng di chuyển của các dòng biển (hải lưu):

+ Dòng biển nóng: từ Xích đạo chảy về phía 2 cực.

+ Dòng biển lạnh: từ khoảng 40o (Bắc và Nam) chảy về phía Xích đạo.

Các dòng biển nóng và dòng biển lạnh trên thế giới

Trên thế giới có hai loại dòng biển là dòng biển nóng và dòng biển lạnh. Khi nước biển chảy từ vùng biển lạnh sang vùng biển nóng, nhiệt độ của nó sẽ thấp hơn môi trường xung quanh nên được gọi là hải lưu lạnh. Ngược lại, khi nước từ vùng biển nóng chảy sang vùng biển lạnh, khiến nhiệt độ ở đây cao hơn môi trường xung quanh, nên được gọi dòng biển nóng.

Các dòng biển nóng thường xuất hiện ở hai bên xích đạo, chảy theo hướng tây, gặp lục địa chuyển hướng chảy về cực. Các dòng biển lạnh thường xuất hiện khu vực gần bờ đông của đại dương, từ vĩ độ trung bình 30 – 400 chảy về hướng xích đạo, hòa cùng dòng biển nóng tạo thành những vòng hoàn lưu trên biển.

Ở Bắc bán cầu, dòng hải lưu chảy theo chiều kim đồng hồ và nam bán cầu chảy ngược lại. Ngoài ra, tại bắc bán cầu còn có các dòng biển lạnh xuất phát từ vùng cực men theo bờ tây các đại dường chảy hướng về xích đạo. Còn ở những vùng xuất hiện gió mùa, các dòng hải lưu biến đổi chiều theo gió mùa. Các dòng biển nóng và lạnh thường chảy đối xứng nhau qua hai bờ đại dương.

* Các dòng biển nóng:

+ Dòng biển Ghi-nê

+ Dòng biển Mô-dăm-dích

+ Dòng biển mũi kim 

* Các dòng biển lạnh: 

+ Dòng biển Ben-ghê-la

+ Dòng biển Ca-na-ri

+ Dòng biển Xô-ma-li

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết