• Trang chủ
  • Dựa vào bảng 22 hãy trình bày vai trò, đặc điểm của một trong những hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
storage/uploads/dua-vao-bang-22-hay-trinh-bay-vai-tro-dac-diem-cua-mot-trong-nhung-hinh-thuc-to-chuc-lanh-tho-nong-nghiep_1

Dựa vào bảng 22 hãy trình bày vai trò, đặc điểm của một trong những hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Câu hỏi: Dựa vào bảng 22 hãy trình bày vai trò, đặc điểm của một trong những hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

Dựa vào bảng 22 hãy trình bày vai trò, đặc điểm của một trong những hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Trả lời

* Từ bảng 22 ta có thể rút ra vai trò, đặc điểm của những hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp như sau:

– Vai trò của hình thức trang trại: 

+ Hình thức này giúp thúc đẩy nông nghiệp sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế nông thôn.

+ Giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

+ Khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và góp phần bảo vệ môi trường.

– Đặc điểm của hình thức trang trại:

+ Mục đích chủ yếu của hình thức này là sản xuất nông sản hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường.

+ Quy mô sản xuất tương đối lớn.

+ Lao động thường được thuê.

+ Tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ, trên cơ sở chuyên môn hóa, thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật nhiều.

* Thể tổng hợp nông nghiệp (vùng sản xuất nông nghiệp tập trung)

– Vai trò vùng sản xuất nông nghiệp tập trung:

+ Thế mạnh của lãnh thổ được khai thác triệt để.

+ Thúc đẩy liên kết kinh tế trong sản xuất, chế biển và tiêu thụ nông sản.

+ Thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn.

– Đặc điểm vùng sản xuất nông nghiệp tập trung:

+ Là lãnh thổ có diện tích tương đối lớn, không có ranh giới rõ ràng, sản xuất tập trung một vài cây trồng hoặc vật nuôi.

+ Có mối liên kết giữa các nông hộ, trang trại,…với cơ sở chế biến hoặc tiêu thụ sản phẩm và phát triển thành các chuỗi giá trị nông sản.

+ Áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật, tạo ra các nông sản có giá trị và khối lượng lớn làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến hoặc xuất khẩu.

* Vùng nông nghiệp

– Vai trò vùng nông nghiệp:

+ Sử dụng có hiệu quả nhất các điều kiện sản xuất của các vùng.

+ Thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ, chuyên môn hóa và hợp tác hóa giữa các vùng.

– Đặc điểm vùng nông nghiệp:

+ Lãnh thổ rộng lớn, có đặc điểm tương đồng về điều kiện sinh thái nông nghiệp, kinh tế – xã hội, có ranh giới xác định.

+ Chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp theo hướng phát huy thế mạnh của vùng với những sản phẩm đặc trưng của vùng.

+ Để đạt hiệu quả cao cần đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp.

>>> Xem đầy đủ: Soạn Địa 10 Bài 22: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp 

Nông nghiệp là gì? Phân loại ngành nông nghiệp

Nông nghiệp là gì?

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực, thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp. Nông nghiệp là một ngành sản xuất lớn, bao gồm nhiều chuyên ngành: trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế nông sản; theo nghĩa rộng, còn bao gồm cả lâm nghiệp, thủy sản.

Nông nghiệp là một ngành kinh tế quan trọng trong nền kinh tế của nhiều nước, đặc biệt là trong các thế kỷ trước đây khi công nghiệp chưa phát triển.

Dựa vào bảng 22 hãy trình bày vai trò, đặc điểm của một trong những hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (ảnh 2)

Phân loại ngành nông nghiệp

Trong nông nghiệp có ba loại chính, tùy thuộc vào hình thái của quá trình sản xuất.

– Nông nghiệp thuần túy hay còn gọi là nông nghiệp sinh nhai, đặc điểm là sản xuất có đầu vào thô sơ đầu ra chủ yếu phục vụ cho cá nhân hay gia đỉnh của người sản xuất. Trong loại hình này, ít có sự cơ giới hóa.

– Nông nghiệp chuyên sâu là lĩnh vực nông nghiệp được chuyên môn hóa và chuyên biệt hóa hầu hết ở tất cả các khâu, có sử dụng máy móc hiện đại. Ở loại hình này đầu vào là các sản phẩm chuyên biệt như thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, giống được được định ở phía đầu ra là các sản phẩm thương mại.

– Nông nghiệp công nghệ cao hay nông nghiệp 4.0 là thuật ngữ xuất hiện và sử dụng đầu tiên ở Đức. Trong phân loại này nông nghiệp được hiểu các hoạt động sản xuất gắn với cây trồng vật nuôi được kết nối mạng nội bộ hoặc với bên ngoài. Nghĩa là thông tin được số hóa từ quá trình sản xuất cho đến giao dịch với đối tác. Sử dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong việc tính toán mô phỏng quy trình canh tác, chăn nuôi từ đó lựa chọn quy trình tối ưu để tiến hành sản xuất thực. Trong quá trình sản xuất liên tục theo dõi thống kê để phân tích bằng trí tuệ nhân tạo nhằm điều chỉnh phù hợp, đạt năng suất cao nhất

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết