• Trang chủ
  • Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình từ 4.4 đến 4.6, các sơ đồ 4.1, 4.2, hãy phân tích tác động của du lịch đối với công tác bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa?
storage/uploads/doc-thong-tin-tu-lieu-va-quan-sat-cac-hinh-tu-44-den-46-cac-so-do-41-42-hay-phan-tich-tac-dong-cua-du-lich-doi-voi-cong-tac-bao-ton-di-tich-lich-su-va-van-hoa_1

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình từ 4.4 đến 4.6, các sơ đồ 4.1, 4.2, hãy phân tích tác động của du lịch đối với công tác bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa?

Câu hỏi: Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình từ 4.4 đến 4.6, các sơ đồ 4.1, 4.2, hãy phân tích tác động của du lịch đối với công tác bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa. Lấy ví dụ cụ thể và phân tích?

Lời giải:

* Tác động của du lịch đối với công tác bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa:

– Du lịch mang lại nguồn lực hỗ trợ cho việc bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa

– Cung cấp thông tin của ngành để Sử học nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững. 

– Du lịch còn góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa cộng đồng ra bên ngoài; kết nối và nâng cao vị thế các ngành du lịch, lịch sử.

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình từ 4.4 đến 4.6, các sơ đồ 4.1, 4.2, hãy phân tích tác động của du lịch đối với công tác bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa?

>>> Xem đầy đủ: Soạn Sử 10 Bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết