• Trang chủ
  • Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình từ 4.4 đến 4.6, các sơ đồ 4.1, 4.2, hãy giải thích vai trò của lịch sử và văn hóa đối với sự phát triển du lịch?
storage/uploads/doc-thong-tin-tu-lieu-va-quan-sat-cac-hinh-tu-44-den-46-cac-so-do-41-42-hay-giai-thich-vai-tro-cua-lich-su-va-van-hoa-doi-voi-su-phat-trien-du-lich_1

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình từ 4.4 đến 4.6, các sơ đồ 4.1, 4.2, hãy giải thích vai trò của lịch sử và văn hóa đối với sự phát triển du lịch?

Câu hỏi: Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình từ 4.4 đến 4.6, các sơ đồ 4.1, 4.2, hãy giải thích vai trò của lịch sử và văn hóa đối với sự phát triển du lịch?

Lời giải:

* Vai trò của lịch sử và văn hóa đối với sự phát triển du lịch:

– Lịch sử và văn hóa là nguồn di sản, tài nguyên quý giá để phát triển ngành Du lịch, đem lại những nguồn lực lớn

– Ngoài ra thông qua lịch sử và văn hóa, ta có thể cung cấp tri thức để hỗ trợ quảng bá, thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững. 

– Lịch sử văn hóa còn cung cấp bài học kinh nghiệm, hình thành ý tưởng để lên kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển ngành du lịch. 

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình từ 4.4 đến 4.6, các sơ đồ 4.1, 4.2, hãy giải thích vai trò của lịch sử và văn hóa đối với sự phát triển du lịch?

>>> Xem đầy đủ: Soạn Sử 10 Bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết