• Trang chủ
  • Lớp 10
  • Đọc đoạn văn trong phần 2 đoạn trích Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời và cho biết: a) Phần cước chú ở chân trang bao gồm những nội dung gì? – Văn mẫu 10 hay nhất
storage/uploads/doc-doan-van-trong-phan-2-doan-trich-dam-san-di-bat-nu-than-mat-troi-va-cho-biet-a-phan-cuoc-chu-o-chan-trang-bao-gom-nhung-noi-dung-gi_1

Đọc đoạn văn trong phần 2 đoạn trích Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời và cho biết: a) Phần cước chú ở chân trang bao gồm những nội dung gì? – Văn mẫu 10 hay nhất

Câu hỏi: Đọc đoạn văn trong phần 2 đoạn trích Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời, từ câu “Thế là Đăm Săn ra đi” đến “chày của tù trưởng giàu có này giã gạo trông cứ lấp la lấp lánh” và cho biết:

a) Phần cước chú ở chân trang bao gồm những nội dung gì, được trình bày bằng hình thức như thế nào? Cho biết chức năng, tác dụng của những thông tin đó.

b) Đoạn văn có bao nhiêu cước chú? Các cước chú đó thuộc những loại nào?

Trả lời

a) Phần cước chú ở chân trang bao gồm những giải thích về những khái niệm được nhắc tới trong văn bản.

Chúng được trình bày theo hình thức tách riêng với văn bản chính, in dưới chân trang và không sử dụng dấu ngoặc kép khi trích dẫn cước chú.

Chức năng, tác dụng của những thông tin đó: cung cấp thông tin, giải thích về những khái niệm không phổ biến được nhắc tới trong văn bản giúp người đọc hiểu rõ hơn.

b) Đoạn văn có 2 cước chú, cả 2 cước chú đều thuộc loại cung cấp thông tin và được thể hiện dưới dạng con số trong ngoặc kép đặt phía trên sau đoạn văn bản mà nó muốn chú thích

* Cước chú là gì?

Cước chú là một đoạn chú thích đặt ở cuối trang trong một quyển sách hoặc văn bản. Đoạn chú thích đó có thể là nhận hoặc trích dẫn đến một tham khảo một phần đoạn văn bản. Cước chú thường được là một con số nằm phía trên sau đoạn văn bản mà nó muốn chú thích.

Đọc đoạn văn trong phần 2 đoạn trích Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời và cho biết: a) Phần cước chú ở chân trang bao gồm những nội dung gì?

* Các kiểu cước chú

Trong ngành xuất bản, từ trước đến nay có rất nhiều phương pháp in cước chú: ở dạng ghi chú ở cuối trang giấy, hoặc tổng hợp lại vào cuối chương hoặc mục. Có khi tất cả các ghi chú còn được tổng hợp lại ở cuối cuốn sách.

Cước chú thường được đánh dấu bằng chữ số hoặc ký hiệu: như ký hiệu mục §, ký hiệu cuối đoạn văn ¶, dấu thập đơn vào kép † ‡, và dấu hoa thị *.

Nếu tác phẩm chỉ dùng các ký hiệu đặc biệt trong một tập các ký hiệu, nó sẽ được chuyển sang Wikisource thành chữ số tăng tiến.

* Vai trò của cước chú

Cước chú được dùng để đưa ra một giải thích có thể gây mất tập trung cho người đọc. Hầu hết các hướng dẫn về văn phong (bao gồm cả MLA và APA) khuyến cáo hạn chế sử dụng cước chú. Tuy nhiên, các nhà xuất bản thường khuyến khích sử dụng cước chú thay cho tham khảo bằng dấu ngoặc.

>>> Xem trọn bộ: Thực hành tiếng việt SGK 10 trang 112

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết