storage/uploads/dieu-sai-khi-noi-ve-keo-dat_1

Điều sai khi nói về keo đất?

Cùng THPT Trịnh Hoài Đức trả lời chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Điều sai khi nói về keo đất là keo âm?” kết hợp với những kiến thức mở rộng về Công nghệ 10 là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh trong quá trình luyện tập trắc nghiệm.

Trắc nghiệm: Điều sai khi nói về keo đất là keo âm?

A. Lớp Ion khuếch tán mang điện tích dương 

B. Lớp Ion bất động mang điện tích dương 

C. Lớp Ion quyết định điện mang điện tích 

D. Lớp Ion bù mang điện tích âm

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Lớp Ion bù mang điện tích âm.

– Điều sai khi nói về keo đất là keo âm lớp ion bù mang điện tích âm.

Kiến thức tham khảo về Keo đất

I. Keo đất và khả năng hấp thụ của đất

1. Keo đất

a. Khái niệm về keo đất

– Keo đất là những phân tử có kích thước khoảng dưới 1 µm, không hoà tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù (lơ lửng trong nước)

b. Cấu tạo

– Mỗi một hạt keo có một nhân

– Lớp phân tử nằm ngoài nhân phân li thành các ion và tạo ra lớp ion quyết định điện. Phía ngoài lớp ion quyết định điện là lớp ion bù (gồm 2 lớp: lớp ion bất động và lớp ion khuếch tán) mang điện trái dấu với lớp ion quyết định điện.

Trong đó:

– Nhân: nằm trong cùng của keo đất gồm các chất parafin

– Lớp ion quyết định điện: quyết định điện tích của keo

– Lớp ion bất động: mang điện trái dấu với lớp ion quyết định điện

– Lớp ion khuếch tán: mang điện trái dấu với lớp ion quyết định điện, và trao đổi ion với dung dịch đất

2. Khả năng hấp thụ của đất

– Là khả năng đất giữ lại các chất dinh dưỡng, các phần tử nhỏ; hạn chế sự rửa trôi của chúng dưới tác động của nước mưa, nước tưới.

II. Phản ứng của dung dịch đất

– Chỉ tính chua, kiềm, hoặc trung tính của đất:

+ [H+] > [OH]: phản ứng chua

+ [H+] = [OH]: phản ứng trung tính

+ [H+] < [OH]: phản ứng kiềm

1. Phản ứng chua của đất

– Căn cứ vào trạng thái của H+ và Al3+  trong đất, độ chua của đất được chia làm 2 loại chua:

a. Độ chua hoạt tính

– Là độ chua do H+ trong dung dịch đất gây nên

– Được biểu thị bằng pH (H20)

– Trị số pH đất thường dao động từ 3 đến 9:

+ Đất lâm nghiệp: chua, rất chua, độ pH < 6.5

+ Đất nông nghiệp: chua (trừ đất phù sa, đất mặn kiềm)

+ Đất phèn: rất chua, độ pH < 4

b. Độ chua tiềm tàng  

– Là độ chua do H+ và Al3+ trên bề mặt keo đất gây nên.

2. Phản ứng kiềm của đất

– Do đất chứa muối Na2CO3 và CaCO3,… thủy phân tạo thành NaOH và Ca(OH)2 làm cho đất hóa kiềm

– Ý nghĩa: Dựa vào phản ứng của đất, người ta trồng cây, bón phân, vôi để cải tạo độ phì nhiêu của đất

PTHH: Na2CO3 + 2H2O —> 2NaOH +H2O + CO2

III. Độ phì nhiêu của đất

1. Khái niệm:

– Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất cung cấp đồng thời và không ngừng nước, chất dinh dưỡng, không chứa các chất độc hại cho cây, bảo đảm cho cây đạt năng suất cao.

– Các yếu tố quyết định định độ phì nhiêu của đất:

+ Nước

+ Canxi

+ Lân

2. Phân loại

– Tuỳ theo nguồn gốc hình thành, độ phì nhiêu của đất được chia thành 2 loại: độ phì nhiêu tự nhiên và độ phì nhiêu nhân tạo.

a. Độ phì nhiêu tự nhiên: 

– Độ phì nhiêu được hình thành dưới thảm thực vật tự nhiên, không có sự tác động của con người.

b. Độ phì nhiêu nhân tạo:

– Độ phì nhiêu được hình thành trong hoạt động sản xuất của con người.

– Trong sản xuất để sản xuất nông, lâm nghiệp ngoài độ phì nhiêu của đất cần có các điều kiện:

+ Giống tốt.

+ Thời tiết thuận lợi.

+ Chế độ chăm sóc tốt, hợp lý.

IV. Bài tập

Câu 1: Từ khái niệm độ phì nhiêu của đất em hãy cho biết những yếu tố nào quyết định độ phì nhiêu của đất? Muốn làm tăng độ phì nhiêu của đất phải áp dụng các biện pháp kĩ thuật nào?

Trả lời:

– Những yếu tố ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất là:

+ Nước.

+ Chất dinh dưỡng.

+ Không chứa những chất độc hại cho cây.

– Để tăng độ phì nhiêu cho đất ta thường áp dụng những biện pháp kĩ thuật sau:

+ Bón phân (Phân xanh hoặc phân chuồng).

+ Giữ nước trong đất bằng cách trồng cây che.

Câu 2: Em hãy nêu một số ví dụ về ảnh hưởng tích cực của hoạt động sản xuất đến sự hình thành độ phì nhiêu của đất.

Trả lời:

– Ví dụ trước khi vào vụ mùa ta sẽ cày, làm đất cho đất tơi, tưới nước để đảm bảo độ ẩm, sau đó bừa lại 1 lần nữa, hoặc có thể bón lót bằng phân lân cũng làm tăng độ phì nhiêu của đất.

Câu 3: Thế nào là keo đất? Nêu cấu tạo của keo đất.

Trả lời:

– Keo đất là những phân tử có kích thước khoảng dưới 1μm , không hoà tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù.

– Cấu tạo của keo đất:

+ Mỗi một hạt keo có một nhân

+ Lớp phân tử nằm ngoài nhân phân li thành các ion và tạo ra lớp ion quyết định điện. Phía ngoài lớp ion quyết định điện là lớp ion bù (gồm 2 lớp: lớp ion bất động và lớp ion khuếch tán) mang điện trái dấu với lớp ion quyết định điện.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Công Nghệ 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết