• Trang chủ
  • Đề thi Học kì 2 GDCD 11 có đáp án – Đề 1
wp-content/uploads/2021/12/nothumb-best-featured.png

Đề thi Học kì 2 GDCD 11 có đáp án – Đề 1

Đề thi Học kì 2 GDCD 11 có đáp án – Đề 1

ĐỀ BÀI:

A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Câu 1. Việc làm nào dưới đây gây ô nhiễm đất?

A. Chôn chất thải xuống đất.                   

B. Ủ chất thải hữu cơ để làm phân bón.

C. Xây dựng hệ thống kênh tưới tiêu.        

D. Sử dụng phân vi sinh cho cây trồng.

Câu 2. Quyền sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật thể hiện dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Văn hóa.                         

B. Chính trị.                  

C. Kinh tế.                 

D. Xã hội.

Câu 3. Việc làm nào dưới đây thực hiện đúng chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

A. Sử dụng thuốc trừ sâu trong trồng trọt.

B. Kinh doanh động vật hoang dã quý hiếm.

C. Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên.

D. Dùng điện để đánh bắt thủy sản.

Câu 4. Một trong những nhiệm vụ của khoa học và công nghệ ở nước ta là

A. cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

B. góp phần nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học và công nghệ cho nhân dân.

C. thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ cách mạng khoa học và công nghệ vào đời sống.

D. phát triển nguồn nhân lực, cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng.

Câu 5. Sau 3 năm được nhà nước cho vay vốn để phát triển sản xuất, anh A đã vươn lên làm giàu. Vậy anh A đã góp phần thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách giải quyết việc làm?

A. Giải quyết việc làm.                      

B. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

C. Thúc đẩy sản xuất kinh doanh.      

D. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Câu 6. Vợ chồng anh K lấy nhau đã 5 năm và sinh được hai con gái. Do trọng con trai nên anh K bắt vợ phải sinh đến khi có con trai mới thôi. Vợ anh K không đồng ý sinh tiếp vì đã có hai con rồi. Để phù hợp với chính sách dân số, em chọn phương án  nào dưới đây?

A. Hỏi người thân để quyết định có sinh con nữa hay không.

B. Chỉ sinh thêm một lần nữa rồi dừng lại.

C. Đồng ý với ý kiến của vợ anh K để nuôi dạy con cho tốt.

D. Đồng ý với ý kiến của anh K.

Câu 7. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của

A. Giai cấp thống trị cầm quyền.                   

B. cán bộ, công chức nhà nước.

C. tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa.             

D. quảng đại quần chúng nhân dân.

Câu 8. Nội dung nào dưới đây không phải là phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục – đào tạo? 

A. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.

B. Mở rộng quy mô giáo dục.

C. Phát huy nguồn lực con người.

D. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

Câu 9. Sau khi đi pic-nic tại rừng, nhóm bạn gồm H, K, N, V trước khi ra về không dập lửa đã đốt, dẫn đến cháy 2ha rừng. Cũng có mặt tại buổi pic-nic, nhưng T và R đã ra về trước đó. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm chính sách về bảo vệ tài nguyên và môi trường?

A. K, H, T và R.                                  

B. K, H ,N, và R.    

C. H, K, N và T.                                  

D. H, K, N và V.

Câu 10. Hành vi, việc làm nào dưới đây vi phạm chính sách dân số của Đảng và Nhà nước?

A. Cung cấp các phương tiện tránh thai.

B. Lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.

C. Tuyên truyền, phổ biến biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

D. Cung cấp các dịch vụ dân số.

Câu 11. Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là

A. Giảm tỉ lệ thất nghiệp.

B. Mở rộng thị trường lao động.

C. thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ.

A. Phát triển nguồn nhân lực.

Câu 12. Một trong những nhiệm vụ để xây dựng nền văn hóa ở nước ta là

A. xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

B. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển văn hóa.

C. Nâng cao trình độ hiểu biết cho nhân dân.

D. Cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng.

Câu 13. H luôn tỏ ra mình là người sành điệu, nên thường mặc những bộ đồ hàng hiệu không phù hợp với tác phong học sinh khi đến trường. Nếu là bạn của H em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chính sách văn hóa, giáo dục?

A. Khuyến khích H tiếp tục sử dụng các trang phục đó.

B. Khuyên H nên chọn trang phục cho phù hợp.

C. Mặc kệ, không quan tâm.

D. Bắt chước, làm theo H.

Câu 14. Anh T luôn đầu tư nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật trong sản xuất. Việc làm này của anh T là thực hiện chính sách nào dưới đây?

A. An ninh và quốc phòng.                       

B. Giáo dục và đào tạo.

C. Khoa học và công nghệ.                           

D. Tài nguyên và môi trường.

Câu 15. Một trong những mục tiêu của chính sách dân số ở nước ta là

A. Đầu tư cho chính sách dân số.

B. Nâng cao nhận thức của người dân về chính sách dân số.

C. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí.

D. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số.

B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 1: Nội dung của dân chủ trong lĩnh vực xã hội được thể hiện ở việc đảm bảo những quyền nào của công dân? (2,0 điểm)

Câu 2: Em hiểu như thế nào là nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc? Em hãy cho biết trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa? (3,0 điểm)

 ———————————– HẾT ———————————–

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

A. TRẮC NGHIỆM (5.0 đ)

1A 2A 3C 4A 5D 6C 7D 8C 9D 10B
11C 12A 13B 14C 15D

B/ PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Nội dung của dân chủ trong lĩnh vực xã hội được thể hiện ở việc đảm bảo những quyền sau đây của công dân

– Quyền lao động; (0,25 điểm)

– Quyền bình đẳng nam, nữ; (0,25 điểm)

– Quyền được hưởng an toàn xã hội và bảo hiểm xã hội; (0,25 điểm)

– Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe; (0,25 điểm)

– Quyền được bảo đảm về mặt vật chất và tinh thần khi không còn khả năng lao động; (0,5 điểm)

– Quyền bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi về cống hiến và hưởng thụ của các thành viên trong xã hội. (0,5 điểm)

Câu 2:

a/ Em hiểu như thế nào là nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc (1,0 điểm)

– Học sinh nêu được các ý cơ bản sau: Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống và bản lĩnh dân tộc, bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. (1,0 điểm)

– Hoặc giải thích theo cách hiểu của học sinh, giáo viên thấy phù hợp (1,0 điểm)

b/ Trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (2,0 điểm)

– Tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa. (0,5 điểm)

– Thường xuyên nêu cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. (0,5 điểm)

– Ra sức trau dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức khoa học kĩ thuật hiện đại để thực hiện ước mơ làm cho đất nước giàu mạnh, có lối sống lành mạnh. (0,5 điểm)

– Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán thói hư tật xấu trong xã hội. (0,5 điểm) 

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết