• Trang chủ
  • Để đánh giá và lựa chọn công nghệ thì theo em tiêu chí nào quan trọng nhất? Vì sao?
storage/uploads/de-danh-gia-va-lua-chon-cong-nghe-thi-theo-em-tieu-chi-nao-quan-trong-nhat-vi-sao_1

Để đánh giá và lựa chọn công nghệ thì theo em tiêu chí nào quan trọng nhất? Vì sao?

Câu hỏi: Để đánh giá và lựa chọn công nghệ thì theo em tiêu chí nào quan trọng nhất? Vì sao?

Lời giải:

– Thường đánh giá công nghệ dựa trên bốn tiêu chí cơ bản sau:

+ Hiệu quả

+ Độ tin cậy

+ Tính kinh tế

+ Môi trường

– Vì đảm bảo công nghệ lựa chọn đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng công nghệ nên tiêu chí hiệu quả là quan trọng nhất

>>> Xem đầy đủ: Soạn Công nghệ 10 Bài 7: Đánh giá công nghệ

Kiến thức mở rộng về các tiêu thức và định hướng lựa chọn công nghệ thích hợp

Vai trò của công nghệ

– Công nghệ là sản phẩm của lao động, của tinh hoa trí tuệ con người tạo ra cho xã hội. Nó là công cụ, phương tiện chủ yếu để con người đạt được những lợi
ích cần thiết. Sự phát triển của nhiều nước cho thấy công nghệ là nhân tố quyết định khả năng của một nước đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội với tốc độ cao và ổn định. Chính vì vậy người ta nói, công nghệ là chìa khoá cho sự phát triển, là niềm hy vọng cơ bản để cải thiện đời sống trong mọi xã hội.

– Công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa mà toàn Đảng, toàn dân ta tiến hành chỉ có thể thành công khi chúng ta thực sự tạo cho mình một trình độ sản xuất tiên tiến, hiện đại. Để có được điều đó, trước tiên chúng ta phải đi trước một bước phát triển khoa học công nghệ. Để nâng cao trình độ khoa học công nghệ đòi hỏi chúng ta phải đồng thời kết hợp giữa vấn đề tự nghiên cứu khoa học công nghệ trong nước với việc du nhập tiến bộ công nghệ thế giới

Các tiêu thức lựa chọn công nghệ thích hợp

Lựa chọn công nghệ thích hợp không phải là lựa chọn bản thân công nghệ mà trước hết là lựa chọn tập hợp các tiêu thức để lựa chọn công nghệ.

– Có mục tiêu cơ bản là là đáp ứng nhu cầu cơ bản của nhân dân, đặc biệt là nông dân.

– Có khả năng thu hút số lượng lớn lao động trong đó có lao động nữ.

– Bảo tồn và phát triển công nghệ truyền thống và tạo ra các ngành nghề mới.

– Tạo ra khả năng hoạt động cho các cơ sở sản xuất nhỏ, vừa, lớn kết hợp.

– Công nghệ thích hợp tiết kiệm tài nguyên.

– Có khả năng thu hút việc sử dụng dịch vụ và nguyên vật liệu trong nước.

Định hướng lựa chọn công nghệ thích hợp tại Việt Nam

– Phải có khả năng sử dụng được phế liệu và không gây ô nhiễm môi trường.

– Tạo cơ hội tăng trưởng kinh tế cho xã hội và đôgn đảo quần chúng nhân dân.

– Tạo ra sự phân bố rộng rãi và giảm sự bất bình đẳng trong thu nhập.

– Không gây xáo trộn đối với văn hóa – xã hội.

– Tạo tiền đề để tăng cường xuất khẩu, phân công hợp tác quốc tế.

– Tạo tiềm năng nâng cao năng lực công nghệ.

– Được hệ thống chính trị chấp nhận.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Công Nghệ 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết