• Trang chủ
  • Đất có độ phì nhiêu biểu hiện đặc điểm nào?
storage/uploads/dat-co-do-phi-nhieu-bieu-hien-dac-diem-nao_1

Đất có độ phì nhiêu biểu hiện đặc điểm nào?

Lời giải và đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Đất có độ phì nhiêu biểu hiện đặc điểm nào?” kèm kiến thức tham khảo là tài liệu trắc nghiệm môn Công nghệ 10 hay và hữu ích do THPT Trịnh Hoài Đức tổng hợp và biên soạn dành cho các bạn học sinh ôn luyện tốt hơn.

Trắc nghiệm: Đất có độ phì nhiêu biểu hiện đặc điểm nào?

A. Tơi xốp, thoáng khí, nhiều mùn và vi sinh vật cho cây đạt năng suất cao

B. Đảm bảo cho cây đạt năng suất cao

C. Cung cấp nước

D. Không chứa chất độc hại

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Tơi xốp, thoáng khí, nhiều mùn và vi sinh vật cho cây đạt năng suất cao

Bổ sung thêm kiến thức cùng THPT Trịnh Hoài Đức thông qua bài mở rộng về một số tính chất của đất trồng nhé.

Kiến thức tham khảo về Một số tính chất của đất trồng

1. Keo đất và khả năng hấp thụ của đất

a. Keo đất

* Khái niệm:

– Keo đất là những phân tử có kích thước khoảng dưới 1μm1mu m1μm, không hoà tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù.

* Cấu tạo:

– Mỗi một hạt keo có một nhân.

– Lớp phân tử nằm ngoài nhân phân li thành các ion và tạo ra lớp ion quyết định điện. Phía ngoài lớp ion quyết định điện là lớp ion bù (gồm 2 lớp: lớp ion bất động và lớp ion khuếch tán) mang điện trái dấu với lớp ion quyết định điện.

Sơ đồ cấu tạo của keo đất

– Trong đó:

+ Nhân: nằm trong cùng của keo đất gồm các chất parafin.

+ Lớp ion quyết định điện: quyết định điện tích của keo.

+ Lớp ion bất động: mang điện tráo dấu với lớp ion quyết định điện.

+ Lớp ion khuếch tán: mang điện trái dấu với lớp ion quyết định điện, và trao đổi ion với dunq dịch đất.

b. Khả năng hấp thụ của đất

– Là khả năng đất giữ lại các chất dinh dưỡng, các phần tử nhỏ; hạn chế sự rửa trôi của chúng dưới tác động của nước mưa, nước tưới.

* Phản ứng dung dịch của đất:

– Phản ứng của dung dịch đất chỉ tính chua, kiềm, hoặc trung tính của đất. Phản ứng do nồng độ [H+] > [OH] quyết định:

– [H+] > [OH]: phản ứng chua

– [H+] = [OH]: phản ứng trung tính

– [H+] < [OH]: phản ứng kiềm

* Phản ứng chua của đất:

Căn cứ vào trạng thái của H+ và Al3+ trong đất, độ chua của đất được chia làm 2 loại chua:

Độ chua hoạt tính:

– Là độ chua do H+ trong dung dịch đất gây nên

– Được biểu thị bằng pH (H20)

– Trị số pH đất thường dao động từ 3 đến 9:

+ Đất lâm nghiệp: chua, rất chua, độ pH < 6.5

+ Đất nông nghiệp: chua (trừ đất phù sa, đất mặn kiềm)

+ Đất phèn: rất chua, độ pH < 4

Độ chua tiềm tàng: Là độ chua do H+ và Al3+ trên bề mặt keo đất gây nên.

* Phản ứng kiềm của đất:

– Do đất chứa muối Na2COvà CaCO3,… thủy phân tạo thành NaOH và Ca(OH)2 làm cho đất hóa kiềm.

– Ý nghĩa: Dựa vào phản ứng của đất, người ta trồng cây, bón phân, vôi để cải tạo độ phì nhiêu của đất.

– PTHH: Na2CO3  + 2H2O —> 2NaOH +H2O + CO2

2. Độ phì nhiêu của đất

a. Khái niệm

– Là khả năng của đất, cung cấp đồng thời và không ngừng nước, chất dinh dưỡng, không chứa chất độc hại, đảm bảo cho cây đạt năng suất cao.

– Các yếu tố quyết định định độ phì nhiêu của đất:

+ Nước

+ Calxi

+ Lân

b. Phân loại

Tuỳ theo nguồn gốc hình thành, độ phì nhiêu của đất được chia thành 2 loại: độ phì nhiêu tự nhiên và độ phì nhiêu nhân tạo.

* Độ phì nhiêu tự nhiên: Độ phì nhiêu được hình thành dưới thảm thực vật tự nhiên, không có sự tác động của con người.

* Độ phì nhiêu nhân tạo: Độ phì nhiêu được hình thành trong hoạt động sản xuất của con người.

– Trong sản xuất để sản xuất nông, lâm nghiệp ngoài độ phì nhiêu của đất cần có các điều kiện:

+ Giống tốt

+ Thời tiết thuận lợi

+ Chế độ chăm sóc tốt, hợp lý 

3. Bài tập trắc nghiệm 

Câu 1: Thành phần nào gây ra phản ứng kiềm trong đất?

A. Na2CO3, CaCO3

B. HCl

C. H2SO4

D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Keo đất mang điện tích gì?

A. Đa số điện tích âm, một số ít mang điện tích dương

B. Điện tích dương

C. Điện tích âm

D. Đa số điện tích dương, một số ít mang điện tích âm

Câu 3: Phản ứng của dung dịch đất do yếu tố nào quyết định?

A. Nồng độ H+ và OH

B. Nồng độ bazơ

C. Nồng độ Na+

D. Nồng độ axit

Câu 4: Chọn câu đúng khi xác định phản ứng của dung dịch đất?

A. Nếu [H+] > [OH] thì đất có phản ứng kiềm

B. Nếu [H+] < [OH] thì đất có phản ứng trung tính

C. Nếu [H+] > [OH] thì đất có phản ứng chua

D. Nếu [H+] < [OH] thì đất có phản ứng chua

Câu 5: Thế nào là độ phì nhiêu của đất?

A. Là đất có nhiều muối tan và xác thực vật, động vật

B. Là đất có dinh dưỡng

C. Là khả năng cung cấp đồng thời, không ngừng nước và dinh dưỡng cho cây

D. Là đất có nhiều dinh dưỡng

Câu 6: Độ chua hoạt tính của đất là do ion nào gây nên?

A. OH

B. Al3+ và H+

C. Al3+

D. H+

Câu 7: Keo là đất gì?

A. Là những phần tử có kích thước trên 1 micromet, không tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù

B. Là những phần tử có kích thước nhỏ dưới 1micromet, không tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù

C. Là những phần tử có kích thước trên 1micromet tan trong nước

D. Là những phần tử có kích thước nhỏ dưới 1micromet, tan trong nước

Câu 8: Lớp ion nào trên hạt keo tham gia trao đổi ion?

A. Lớp ion quyết định điện

B. Nhân hạt keo

C. Lớp ion quyết bù

D. Lớp ion khuếch tán

Câu 9: Độ chua tiềm tàng của đất được tạo nên bởi?

A. H+ trong dung dịch đất

B. H+ và Al3+ trên bề mặt keo đất

C. Al3+ trong dung dịch đất

D. H+ và Al3+ trong keo đất

Câu 10: Độ phì nhiêu tự nhiên của đất được hình thành do?

A. Thảm thực vật tự nhiên

B. Được cày xới thường xuyên

C. Được bón đầy đủ phân hóa học

D. Được tưới tiêu hợp lí

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Công Nghệ 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết