storage/uploads/co-cau-kinh-te-la-gi_1

Cơ cấu kinh tế là gì?

Cơ cấu kinh tế là tập hợp các bộ phận hợp thành tổng thể nền kinh tế và mối tương quan tỉ lệ giữa các bộ phận hợp thành so với tổng thể. Để hiểu rõ hơn Cơ cấu kinh tế là gì và các nguồn lực phát triển kinh tế, mời các bạn đọc phần nội dung dưới đây

Câu hỏi: Cơ cấu kinh tế là gì?

Câu trả lời chính xác nhất:

Cơ cấu kinh tế là tập hợp các bộ phận hợp thành tổng thể nền kinh tế và mối tương quan tỉ lệ giữa các bộ phận hợp thành so với tổng thể. Nội dung chủ yếu của cơ cấu kinh tế là: Tổng thể của các bộ phận (thành phần) hợp thành; Các mối quan hệ hữu cơ tương đối ổn định theo một tương quan hay tỉ lệ nhất định.

[CHUẨN NHẤT] Cơ cấu kinh tế là gì?

a. Các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế

– Cơ cấu ngành kinh tế:

+ Là bộ phận cơ bản của cơ cấu kinh tế.

+ Phản ánh trình độ phân công lao động xã hội và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

– Cơ cấu thành phần kinh tế:

+ Được hình thành dựa trên cơ sở chế độ sở hữu.

+ Bao gồm nhiều thành phần kinh tế có tác động qua lại với nhau.

– Cơ cấu lãnh thổ:

+ Là sản phẩm của quá trình phân công lao động theo lãnh thổ

+ Được tổ chức chặt chẽ trong một không gian thống nhất.

b. Mối quan hệ giữa 3 loại hình cơ cấu kinh

Ba loại hình cơ cấu kinh tế trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình phát triển kinh tế, trong đó cơ cấu ngành kinh tế là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia.

Quá trình phát triển kinh tế luôn gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ.

Tính chất bền vững của quá trình tăng trưởng kinh tế lại phụ thuộc vào khả năng chuyển dịch cơ cấu ngành linh hoạt, phù hợp với việc khai thác được các tiềm năng và lợi thế tương đối cũng như các điều kiện bên trong và bên ngoài của nền kinh tế.

c. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu kinh tế của một quốc gia

Cơ cấu kinh tế chịu nhiều tác động của các yếu tố khác nhau, nhưng nhìn chung bao gồm các khía cạnh sau:

– Điều kiện tự nhiên: đất đai, khoáng sản, điều kiện thời tiết…

– Sự tiến bộ của nền sản xuất: nếu trình độ sản xuất lạc hậu thì cơ cấu kinh tế phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.

– Quan hệ kinh tế đối ngoại

– Cơ chế chính sách của nhà nước

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 12, Địa Lý 12

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết