• Trang chủ
  • Cho bảng số liệu sau trả lời các câu hỏi: Tính tỉ lệ dân thành thị của thế giới giai đoạn 1950 – 2020
storage/uploads/cho-bang-so-lieu-sau-tra-loi-cac-cau-hoi-tinh-ti-le-dan-thanh-thi-cua-the-gioi-giai-doan-1950-2020_1

Cho bảng số liệu sau trả lời các câu hỏi: Tính tỉ lệ dân thành thị của thế giới giai đoạn 1950 – 2020

Câu hỏi: Cho bảng số liệu sau trả lời các câu hỏi:

Cho bảng số liệu sau trả lời các câu hỏi: Tính tỉ lệ dân thành thị của thế giới giai đoạn 1950 - 2020

a) Tính tỉ lệ dân thành thị của thế giới giai đoạn 1950 – 2020.

b) Vẽ biểu đồ kết hợp (cột và đường) thể hiện quy mô dân số thế giới và tỉ lệ dân thành thị thế giới giai đoạn 1950 – 2020.

c) Rút ra nhận xét và giải thích.

Trả lời

a) Tính tỉ lệ dân thành thị

Tỉ lệ dân số thành thị của thế giới giai đoạn 1950 – 2020

(Đơn vị: %)

Năm

1950

1970

1990

2020

Tỉ lệ dân thành thị

29,6

36,6

43,0

56,2

b) Vẽ biểu đồ

Cho bảng số liệu sau trả lời các câu hỏi: Tính tỉ lệ dân thành thị của thế giới giai đoạn 1950 - 2020 (ảnh 2)

>>> Xem đầy đủ: Soạn Địa 10 Bài 17: Phân bố dân cư và đô thị hóa

c) Nhận xét và giải thích

* Từ các bảng và biểu đồ sau, ta có thể rút ra nhận xét:

Từ biểu đồ ta có thể thấy quy mô dân số và tỉ lệ dân thành thị có xu hướng tăng nhanh và tăng liên tục giai đoạn -1950 0 2020:

– Quy mô dân số tăng nhanh từ 2536 triệu người vào năm 1950 lên 7 795 triệu người vào năm 2020, tăng 5259 triệu người.

– Tỉ lệ dân thành thị tăng từ 29,6% vào năm 1950 lên 56,2% vào năm 2020, tăng 26,6%.

* Giải thích cho hiện tượng trên:

Do tác động từ quá trình đô thị hóa với số lượng đô thị, không gian đô thị ngày càng mở rộng, tỉ lệ gia tăng dân số tại đô thị tương đối cao nên tỉ lệ dân thành thị có xu hướng tăng nhanh

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết