• Trang chủ
  • Cho bảng số liệu: Hãy vẽ biểu đồ kết hợp, tính bình quân lương thực đầu người của thế giới và nhận xét
storage/uploads/cho-bang-so-lieu-hay-ve-bieu-do-ket-hop-tinh-binh-quan-luong-thuc-dau-nguoi-cua-the-gioi-va-nhan-xet_1

Cho bảng số liệu: Hãy vẽ biểu đồ kết hợp, tính bình quân lương thực đầu người của thế giới và nhận xét

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:

Cho bảng số liệu: Hãy vẽ biểu đồ kết hợp, tính bình quân lương thực đầu người của thế giới và nhận xét

a. Hãy vẽ biểu đồ kết hợp (cột và đường) thể hiện số dân và sản lượng lương thực của thế giới giai đoạn 2000 – 2019.

b. Tính bình quân lương thực đầu người của thế giới (đơn vị: kg/người) trong giai đoạn trên và nhận xét.

Lời giải

a. Vẽ biểu đồ

Cho bảng số liệu: Hãy vẽ biểu đồ kết hợp, tính bình quân lương thực đầu người của thế giới và nhận xét (ảnh 2)
Biểu đồ số dân và sản lượng lương thực của thế giới giai đoạn 2000 – 2019

>>> Xem đầy đủ: Soạn Địa 10 Bài 21: Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

b. Tính bình quân lương thực đầu người

Bảng bình quân lương thực đầu người của thế giới giai đoạn 2000 – 2019

(Đơn vị: kg/người) 

Cho bảng số liệu: Hãy vẽ biểu đồ kết hợp, tính bình quân lương thực đầu người của thế giới và nhận xét (ảnh 3)

=> Từ bảng trên ta có thể rút ra nhận xét:

Bình quân lương thực trên thế giới giai đoạn 2000 – 2019 không ổn định:

– Trong giai đoạn 2000 – 2010 có xu hướng tăng: năm 2010, bình quân lương thực thế giới đạt 356,0 kg/người (tăng 20,1 kg/người so với 2000).

– Giai đoạn 2010 – 2015: xu hướng giảm (năm 2015 bình quân lương thực thế giới giảm 10,3 kg/người so với 2010).

– Giai đoạn 2015 – 2019: xu hướng tăng trở lại (năm 2019, bình quân lương thực thế giới đạt 384,3 kg/người, tăng 38,6 kg/người so với năm 2015).

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết