• Trang chủ
  • Câu hỏi 4 trang 139 Toán 11 Đại số Bài 3
uploads/anh-bai-viet/giai-toan-11/chuong-4-dai-so/images-2/giai-toan-11-cau-hoi-4-trang-139-dai-so-giai-tich-11.png

Câu hỏi 4 trang 139 Toán 11 Đại số Bài 3

Bài 3: Hàm số liên tục

Câu hỏi 4 trang 139 Toán 11 Đại số Bài 3

Hãy tìm hai số a và b thỏa mãn 1 < a < b < 2, sao cho phương trình trong Ví dụ 3 ở trên có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng (a; b).

 Lời giải

Hướng dẫn

Chọn hai giá trị bất kì thuộc khoảng (1;2) và kiểm tra tích hai giá trị của chúng, nếu được kết quả nhỏ hơn 0 thì đó là hai điểm cần tìm.

Ta có:

y = f(x) là hàm số đa thức liên tục trên R.

Do đó f(x)liên tục trên Giải Toán 11: Câu hỏi 4 trang 139 Toán 11 Đại số Bài 3 | Giải bài tập Toán 11

Từ đó suy ra, phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm xo ∈ (0;2)

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 3. Hàm số liên tục

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết