• Trang chủ
  • Căn cứ vào tiêu chí/ đặc điểm nào để phân chia các loại thị trường như thị trường vàng, thị trường bảo hiểm, thị trường bất động sản?
storage/uploads/can-cu-vao-tieu-chi-dac-diem-nao-de-phan-chia-cac-loai-thi-truong-nhu-thi-truong-vang-thi-truong-bao-hiem-thi-truong-bat-dong-san_1

Căn cứ vào tiêu chí/ đặc điểm nào để phân chia các loại thị trường như thị trường vàng, thị trường bảo hiểm, thị trường bất động sản?

Thị trường có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế. Nó chính là cơ sở để con người khẳng định phát triển kinh tế thị trường là đúng đắn, khách quan. Vậy Căn cứ vào tiêu chí/ đặc điểm nào để phân chia các loại thị trường như thị trường vàng, thị trường bảo hiểm, thị trường bất động sản? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé!

Câu hỏi: Căn cứ vào tiêu chí/ đặc điểm nào để phân chia các loại thị trường như thị trường vàng, thị trường bảo hiểm, thị trường bất động sản?

A. Đối tượng hàng hoá

B. Phạm vi hoạt động

C. Vai trò của các đối tượng mua bán

D. Tính chất và cơ chế vận hành

Đáp án đúng là: A. Đối tượng hàng hoá

Giải thích của giáo viên tại sao chọn đáp án A

Thị trường có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế. Nó chính là cơ sở để con người khẳng định phát triển kinh tế thị trường là đúng đắn, khách quan. Căn cứ vào tiêu chí/ đặc điểm của đối tượng hàng hoá để phân chia các loại thị trường như thị trường vàng, thị trường bảo hiểm, thị trường bất động sản

– Vai trò của thị trường

+ Là điều kiện, môi trường để sản xuất phát triển.

+ Kích thích sự sáng tạo của mọi thành viên trong xã hội, phân bổ nguồn lực hiệu quả trong nền kinh tế.

+ Gắn kết nền kinh tế thành một chỉnh thể, gắn kết nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới.

Tóm lại, vai trò của thị trường ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế. Hiểu được bản chất, vai trò của nó chính là cơ sở để con người khẳng định phát triển kinh tế thị trường là đúng đắn, khách quan.

– Phân loại thị trường

++ Căn cứ vào hình thái vật chất đối tượng trao đổi: Gồm Thị trường hàng hóa và thị trường dịch vụ

++ Căn cứ vào mối quan hệ cung cầu trên thị trường Gồm: Thị trường thực tế, thị trường tiềm năng và thị trường lý thuyết

+ Các kiểu phân loại thị trường khác

++ Căn cứ theo tính chất hàng hóa: Chia thành thị trường hàng hóa thiết yếu và thị trường hàng hóa cao cấp.

++ Căn cứ vào hình thức đối tượng trao đổi: Gồm thị trường dịch vụ và thị trường hàng hóa.

++ Căn cứ vào yếu tố kinh tế: Có thị trường hàng hóa tiêu dùng và thị trường yếu tố sản xuất.

++ Căn cứ vào khả năng độ lưu thông: Bao gồm thị trường nước ngoài và thị trường trong nước.

++ Căn cứ vào tính chất thị trường: Chia thành thị trường hỗn hợp, thị trường cạnh tranh và thị trường độc quyền.

– Tìm hiểu thêm về thị trường vàng, bảo hiểm và bất động sản

+ Thị trường vàng: Theo nghĩa hẹp, thị trường vàng là thị trường trao đổi những hàng hóa kim loại quý là vàng, bạc hay bạch kim. Còn theo nghĩa rộng, thị trường vàng bao gồm vàng, bạc (vàng dưới hình thức vật lý) và tất cả các phương tiện đầu tư liên quan đến thị trường vàng vật lý.

+ Thị trường bảo hiểm: Thị trường bảo hiểm là nơi diễn ra hoạt động mua và bán các sản phẩm bảo hiểm. Cũng như bất kì một thị trường hàng hóa nào, thị trường bảo hiểm có đầy đủ các thành phần của thị trường.

+ Thị trường bất động sản: Thị trường bất động sản là nơi thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, trao đổi bất động sản và các quyền về bất động sản.

>>> Tham khảo: Phát biểu nào sau đây đúng về cơ chế thị trường?

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, GDCD 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết