• Trang chủ
  • Các hình 3.2, 3.3, 3.4 cho thấy mối liên hệ gì giữa Sử học và các ngành khoa học xã hội nhân văn khác
storage/uploads/cac-hinh-32-33-34-cho-thay-moi-lien-he-gi-giua-su-hoc-va-cac-nganh-khoa-hoc-xa-hoi-nhan-van-khac_1

Các hình 3.2, 3.3, 3.4 cho thấy mối liên hệ gì giữa Sử học và các ngành khoa học xã hội nhân văn khác

Câu hỏi: Các hình 3.2, 3.3, 3.4 cho thấy mối liên hệ gì giữa Sử học và các ngành khoa học xã hội nhân văn khác.

Các hình 3.2, 3.3, 3.4 cho thấy mối liên hệ gì giữa Sử học và các ngành khoa học xã hội nhân văn khác

Trả lời

Thông qua các hình ảnh 3.2, 3.3, 3.4, ta thấy Sử học có mối liên hệ hữu cơ với các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác, nhất là ngành Khảo cổ học, nhân chủng học, kiến trúc học,…:

– Các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác bổ trợ khoa học lịch sử trên các khía cạnh như: tri thức, tài liệu, phương diện nghiên cứu…

– Thành tựu của mỗi ngành khoa học xã hội và nhân văn khác mở ra các cơ hội giúp cho khoa học lịch sử có kết quả tốt hơn. 

– Các tri thức, tài liệu của ngành khảo cổ học đã cung cấp những dữ liệu, thông tin quan trọng cho Sử học về xương, thành lũy, tác phẩm nghệ thuật…Từ đó, Sử học khái quát được nét cơ bản về xã hội loài người.

– Ngoài khảo cổ học, tri thức quý giá của nhân chủng học cung cấp tư liệu để Sử học phản ánh lại sự tồn tại, phát triển, suy vong của các tộc người qua các thời kì. 

>>> Xem đầy đủ: Soạn Sử 10 Bài 3: Sử học với các lĩnh vực khoa học khác

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết