• Trang chủ
  • Lớp 10
  • Bạn hãy khái quát về nội dung đoạn (4) trong bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia và cho biết đoạn này đảm nhận chức năng gì trong mạch lập luận – Văn mẫu 10 hay nhất
storage/uploads/ban-hay-khai-quat-ve-noi-dung-doan-4-trong-bai-hien-tai-la-nguyen-khi-quoc-gia-va-cho-biet-doan-nay-dam-nhan-chuc-nang-gi-trong-mach-lap-luan_1

Bạn hãy khái quát về nội dung đoạn (4) trong bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia và cho biết đoạn này đảm nhận chức năng gì trong mạch lập luận – Văn mẫu 10 hay nhất

Câu hỏi: Bạn hãy khái quát về nội dung đoạn (4) trong bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia và cho biết đoạn này đảm nhận chức năng gì trong mạch lập luận.

Lời giải

– Đoạn (4) có nội dung: kẻ sĩ có xuất thân nghèo hèn nhưng học vấn tốt thì phải làm thế nào để báo đáp triều đình.

– Đảm nhận chức năng: là sự liên kết giữa đoạn 3 và đoạn 5, khi được triều đình trọng dụng, những kẻ sĩ cần làm gì để cống hiến cho đất nước.

Bạn hãy khái quát về nội dung đoạn (4) trong bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia và cho biết đoạn này đảm nhận chức năng gì trong mạch lập luận

>>>Xem trọn bộ: Bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia SGK 10 trang 74, 75, 76 – Văn Kết nối tri thức

Kiến thức tham khảo

1. Tác giả Thân Nhân Trung

Thân Nhân Trung (1419 – 1499), Nhà thơ, nhà giáo nổi tiếng, ông tự là Hậu Phủ, quê ở làng Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Đậu Tiến sĩ năm 1469. Sau đó ông giữ chức Tế Tửu Quốc Tự Giám, Thăng Đông Các Đại Học Sĩ, kiêm Thượng Thư Bộ Lại. Ông tham gia biên soạn bộ “Thiên nam dư hạ tập’’, được Lê Thánh Tông cử làm Phó Nguyên Soái hội Tao Đàn, khi Lê Thánh Tông mất, ông được cử soạn bài để khắc ở bia Lê Thánh Tông. Ông còn một số bài thơ Nôm trong “Hồng Đức quốc âm thi tập’’.

Có thể nói sự nghiệp trước tác và thơ văn của Thân Nhân Trung phản ánh tinh thần yêu nước tích cực của tầng lớp tri thức đương thời.

2. Bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia

– Hoàn cảnh ra đời: Năm 1439 trở đi, nhà nước phong kiến triều Lê đặt ra lệ xướng danh, yết bảng, ban mũ áo, cấp ngựa, đãi yến và vinh quy bái tổ cho những người đỗ đạt cao.

– Xuất xứ: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” được trích trong bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba.

– Tóm tắt : Hiền tài là nguyên khí của một quốc gia. Nếu nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, còn nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Đồng thời việc khắc bia ghi tên tiến sĩ có ý nghĩa to lớn. Đất nước có thể khuyến khích kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn hâm mộ, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua. Đồng thời ngăn ngừa kẻ ác, người thiện lấy đó làm điều cố gắng, chỉ lối tương lai vừa để rèn giũa danh tiếng cho sĩ phu, vừa để củng cố mệnh mạch cho nhà nước.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết