• Trang chủ
  • Bài 6 trang 169 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10
uploads/anh-bai-viet/2019/05/bai-6-trang-169-sgk-dai-so-10-nang-cao.jpg

Bài 6 trang 169 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 169)

Bài 6 (trang 169 SGK Đại Số 10 nâng cao)

Doanh thu của 50 cửa hàng thuộc một công ty trong một tháng như sau: (đơn vị tính: triệu đồng): 120;121; 129; 114; 95; 88; 109; 147; 118; 148; 128; 71; 93; 67; 62; 57; 103; 135; 97; 166; 83; 114; 66; 156; 88; 64; 49; 101; 79; 120; 75; 113; 155; 48; 104; 112; 79; 87; 88; 141; 55; 123; 152; 60; 83; 144; 84; 95; 90; 27.

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu, đơn vị điều tra ở đây là gì?

b) Lập bảng tần số – tần suất ghép lớp gồm 7 lớp. lớp đầu tiên là nửa khoảng [26,5-48.5), lớp tiếp theo là nửa khoảng [48,5-70,5)…

Lời giải:

a) Đơn vị điều tra là: cửa hàng

Dấu hiệu: doanh thu của một cửa hàng trong một tháng

b) Đây là bảng phân bố tần số – tần suất ghép lớp
Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 6 trang 169 SGK Đại Số 10 nâng cao

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Toán 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết