• Trang chủ
  • Bài 40 trang 97 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10
uploads/anh-bai-viet/toan-10-nang-cao-bo-sung/bai-40-trang-97-sgk-dai-so-10-nang-cao.jpg

Bài 40 trang 97 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 96-97)

Bài 40 (trang 97 SGK Đại Số 10 nâng cao)

Với giá trị nào của a mỗi hệ phương trình sau có nghiệm:

Lời giải:

a) Ta tính được D = a2; Dx = a2+ 1

Hệ có nghiệm trong hai trường hợp sau:

– Hệ có nghiệm duy nhất, tức là D ≠ 0 (xảy ra khi và chỉ khi a ≠ 0)

– Hệ có vô số nghiệm, tức là D = Dx = Dy = 0 (không xảy ra).

Vậy hệ có nghiệm khi a ≠ 0

b) Ta có: D = a2+ 6a + 5 = (a + l)(a + 5).

Hệ có nghiệm trong hai trường hợp sau:

– Hệ có nghiệm duy nhất, tức là D ≠ 0 (xảy ra khi và chỉ khi a ≠ -1 và a ≠ -5)

– Hệ có vô số nghiệm, tức là D = Dx = Dy = 0

(xét cụ thể với a = -1 và a = -5. Kết quả cho thấy chỉ có a = -5 là thỏa mãn).

Vậy hệ có nghiệm khi a ≠ -1.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Toán 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết