• Trang chủ
  • Bài 37 trang 97 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10
uploads/anh-bai-viet/toan-10-nang-cao-bo-sung/bai-37-trang-97-sgk-dai-so-10-nang-cao.jpg

Bài 37 trang 97 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 96-97)

Bài 37 (trang 97 SGK Đại Số 10 nâng cao)

Tính nghiệm gần đúng của hệ phương trình sau (chính xác đến hàng phần trăm):

   

Lời giải:

a) Ta có D = 5 + √6; Dx = √2 + √3 ; Dy = -2. Do đó nghiệm của hệ phương trình (chính xác đến phần trăm) là:

x ≈ 0,42; y ≈ -0,27

b) Ta tính được D = 10; Dx =8 – 5 √3 ; Dy = 19- √3 . Do đó nghiệm của

hệ phương trình (chính xác đến hàng phần trăm) là:

x ≈ -0,07 ; y ≈ 1,73.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Toán 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết