• Trang chủ
  • Bài 36 trang 127 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10
wp-content/uploads/2021/12/nothumb-best-featured.png

Bài 36 trang 127 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 127)

Bài 36 (trang 127 SGK Đại Số 10 nâng cao)

Giải và biện luận các bất phương trình:

a) mx+4>2x+m2

b) 2mx+1≥x+4m2

c) x(m2-1)4-1

d) 2(m+1)x≤(m+1)2(x-1)

Lời giải:

a) mx+4>2x+m2=> (m-2)x>m2-4 (1)

Nếu m = 2, bất phương trình trở thành 0x>0 nên vô nghiệm

Nếu m > 2, thì (1) =>x>m+2 hay nghiệm là T=(m+2;+∞)

Nếu m < 2, thì (1) =>x

b) 2mx + 1 ≥4m2=>x(2m+1)≥(2m-1)(2m+1) (2)

Nếu m=1/2 thì bất phương trình trở thành : 0x≥0 nên nó tập nghiệm là R.

Nếu m>1/2 thì (2) =>x≥2m+1 hay tập nghiệm của nó là [2m+1;+∞)

Nếu m<1/2 thì (2) => x≤2m+1 hay tập nghiệm của nó là (-∞;2m+1]

c) Nếu m = 1 hoặc m = -1, bất phương trình vô nghiệm

Nếu -1m2+1, tức là tập nghiệm của nó là : (m2+1;+∞)

Nếu m<-1 hoặc m>1 thì bất phương trình tương đương với : x2+1, tức là nghiệm của nó là : (-∞;m2+1)

d) Viết bất phương trình đã cho dưới dạng tương đương x(m+1)(m-1)≥(m+1)2

Nếu m = -1, bất phương trình có nghiệm là R

Nếu m = 1, bất phương trình vô nghiệm

Nếu -1

Nếu m<-1 hoặc m>1, bất phương trình có dang: x≥(m+1)/(m-1), tức là tập nghiệm của bất phương trình là : [(m+1)/(m-1);+∞)

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Toán 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết