uploads/anh-bai-viet/giai-toan-12/giai-tich-12/image-3/giai-toan-12-bai-3-trang-77-sgk-giai-tich-12.png

Bài 3 trang 77 SGK Giải tích 12

Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Bài 3 trang 77 SGK Giải tích 12: 

Tìm tập xác định của các hàm số:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

+ Hàm số y = logax có tập xác định là (0; +∞).

a) Hàm số y = log2(5 – 2x) xác định

Giải Toán 12: Bài 3 trang 77 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Vậy tập xác định của hàm số là Giải Toán 12: Bài 3 trang 77 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

b) Hàm số y = log3(x2– 2x) xác định

⇔ x2 – 2x > 0

⇔ x(x – 2) > 0

⇔ x < 0 hoặc x > 2.

Vậy tập xác định của hàm số là D = (-∞; 0) ∪ (2; +∞)

c) Hàm số Giải Toán 12: Bài 3 trang 77 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12 xác định

⇔ x2 – 4x + 3 > 0

⇔ (x – 1)(x – 3) > 0

⇔ x > 3 hoặc x < 1.

Vậy tập xác định của hàm số là D = (-∞; 1) ∪ (3; +∞)

d) Hàm số Giải Toán 12: Bài 3 trang 77 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12 xác định

Giải Toán 12: Bài 3 trang 77 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Vậy tập xác định của hàm số là Giải Toán 12: Bài 3 trang 77 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết