• Trang chủ
  • Bài 28 trang 121 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10
wp-content/uploads/2021/12/nothumb-best-featured.png

Bài 28 trang 121 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 121)

Bài 28 (trang 121 SGK Đại Số 10 nâng cao)

a) m(x – m) > 2(4 – x);

b) 3x + m2≥ m(x + 3);

c) k(x – 1) + 4x ≥ 5;

d) b(x – 1) ≤ 2 – X.

Lời giải:

a) Gọi bất phương trình: m(x – m) > 2(4 – x) là bất phương trình (1).

Ta có : (1) ⇔ mx – m2 > 8 – 2x ⇔ x(m + 2) >>m2 + 8 (a)

Biện luận :

– m = -2 => (a) vô nghiệm ⇔ (1) vô nghiệm

– m < -2 => (a) ⇔ x < (m2 + 8)/(m + 2)

– m > -2 => (a) ⇔ x > (m2 + 8)/(m + 2)

Kết luận

– m = -2, (1) vô nghiệm

– m < -2, (1) có tập nghiệm là (- ∞ ; (m2 + 8)/(m + 2))

– m > -2, (1) có tập gnhieemj là ((m2 + 8)/(m + 2); + ∞ )

b) Gọi bất phương trình: 3x + m2≥ m(x + 3) là bất phương trình (2).

Ta có: (2) ⇔ 3x – mx ≥ 3m – m2 ⇔ x(3 – m) ≥ m(3 – m) (b)

Biện luận:

  • m = 3 => (b) có tập nghiệm là R (2) có tập nghiệm là R;
  • m < 3 =í> (b) ⇔ x ≥ m => (2) có tập nghiệm là [m; + ∞ );
  • m > 3 => (b) ⇔ x ≤ m => (2) có tập nghiệm là (- ∞ ; m]

c) Gọi bất phương trình: k(x – 1) + 4x è 5 là bất phương trình (3).

Khi đó (3) ⇔ kx – k + 4x ≥ 5 x(k + 4) ≥. k + 5 (c)

d) Gọi bất phương trình b(x – 1) < 2 - X là bất phương trình (4).

Khi đó (4) ⇔ x(b + 1) < 2 + b (d)

  • Nếu b = -1 => (d) có tập nghiệm R => (4) có tập nghiệm là R

Nếu b < -1 => (d) ⇔ x ≥ (2 + b)/(b + 1)

⇔ (4) có tập nghiệm là : [(2 + b)/(b + 1); + ∞ )

Nếu b > -1 => (d) ⇔ x ≤ (2 + b)/(b + 1)

⇔ (4) có tập nghiệm là : (- ∞ ; (2 + b)/(b + 1)]

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Toán 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết