wp-content/uploads/2021/12/nothumb-best-featured.png

Bài 2 trang 33 sgk Địa Lí 11

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC (tiếp theo)

TIẾT 3. MỘT SỐ VẤN ĐỂ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ KHU VỰC TRUNG Á

Bài 2 trang 33 sgk Địa Lí 11

Quan hệ giữa I-xra-en và Pa-le-xtin có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển kinh tế – xã hội của cả hai quốc gia? Để cùng phát triển, hai nước cần phải làm gì?

Lời giải

Ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội năng nề: I-xra-en thì gặp nhiều trở ngại do chiến tranh, xung đột. Pa-le-xtin thì kinh tế kém phát triển, hơn 60% dân số nghèo. Về xã hội thì cả hai nước đều có tình hình chính trị bất ổn, sự mẫu thuẫn dân tộc

Để cùng phát triển thì hai nước cần phải tôn trọng chủ quyền của nhau, bình đẳng trong sự phát triển về kinh tế- xã hội, xóa bỏ sự nghèo đói

Xem toàn bộ Giải Địa 11: Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực (tiếp theo)

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 11, Địa Lý 11

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết