VĂN BẢN CÁC CẤP
VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG
Đăng nhập
Cơ cấu tổ chức Nhà trường năm 2020 - 2021

TỔ HÀNH CHÍNH

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức vụ
 1   Nguyễn Thị Kim Phượng 1972 Cử nhân Sư phạm tiếng Anh Tổ trưởng 
 2 Thái Quang Vinh 1961 9/12 Tổ phó - Bảo vệ
 3 Phan Thị Thùy Trang 1979 Cử nhân Cao đẳng tiếng Anh Học vụ
 4 Nguyễn Văn Quý 1971 9/12 Bảo vệ
 5 Nguyễn Thanh Phong 1987 12/12 Bảo vệ
 6 Lê Trọng Hiếu 1983 Sơ cấp Văn thư Văn thư
 7  Nguyễn Thị Thu Hà 1969 9/12  Phục vụ
 8 Nguyễn Thị Ngọc Lan 1987 Cử nhân Công nghệ thông tin CB thông tin dữ liệu
 9 Nguyễn Thị Nhựt 1975 9/12  Phục vụ
 10 Bùi Thị Hải 1988 Cao Đẳng Dược Y tế
 11 Võ Huy Mỹ Nga 1973  Đại học Kế toán
 12 Cao Thị Thi Thi  1993 Cử nhân Phòng thiết bị