VĂN BẢN CÁC CẤP
VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG
Đăng nhập
Cơ cấu tổ chức Nhà trường năm 2020 - 2021

TỔ NGOẠI NGỮ

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức vụ
 1   Võ Văn Thành 1980 Thạc sỹ chuyên ngành Ngôn ngữ học Tổ trưởng 
 2 Lưu Mai Tâm 1985 Thạc sỹ chuyên ngành Lý luận Văn học Tổ phó
 3  Dương Thị Hường 1985 Thạc sỹ chuyên ngành Văn học Việt Nam Giáo viên
 4 Huỳnh Thanh Tuyền 1994 Cử nhân Ngữ văn Giáo viên
 5 Hồ Thị Ngọc Tài 1991 Thạc sỹ chuyên ngành Văn học Việt Nam Giáo viên
 6 Trần Thị Kim Hoàng 1998 Cử nhân Ngữ văn Giáo viên 
 7 Trương Lê Quỳnh Như 1997 Cử nhân Ngữ văn  Giáo viên